FANDOMMagiczne Działo - Jupiter jest magiczną bronią, która do ataków wykorzystuje gigantyczną lacrimę, gromadzącą energię.

Kiedy zbierze zadowalającą ilość mocy, uwalnia potężny strumień w postaci sprężonej magicznej energii i celuje nim w przeciwników. Model, którym posługiwała się Gildia Phantom Lord, po wystrzeleniu potrzebował 15 minut na ponowne naładowanie.


Nawigacja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.